AXE AVANT GR 20

GR 20  ESSIEU AVANT :


No fabr.
Description
Groupe

Prix unitaire

En stock
o=oui  x=non

Photo
801 928 Différentiel   CJ-3B 20.03 350.00 o  A-200108-M

649 784 Joint de moyeu de roue 20.07 9.00 o  A-200167-J

 

Bendix front axle univ. 20.05 350.00 o A-200268-A

 

Bendix 2 20.05 350.00 o A-200269-A

 

805 784 Knuckle arm, cloche d’axe droite 20.06 300.00 o A-200270-A
805 783 Knuckle arm, cloche d’axe gauche 20.06 300.00 o A-200271-A
908 006 Plate seal retainer 20.06 45.00 o A-200272-A
910 901 Cap, king pin bearing, axe de fusée inférieur 20.07 200.00 o A-200273-A
649 782 Spindle axe de fusée 20.06 200.00 o A-200274-A
A-868 Flange, drive axle shaft 20.07 200.00 o A-200279-A
Arbe de roue avant 20.05 250.00 o 20000

J – A 1445 Entraîneur différentiel avant 20.04 45.00 o 20001

Simmering moyeu 20.05 35.00 o 20002

Simmering moyeu 40.00 o 20003

A-782 Joint 20.02 25.00 o  

805 150 Simmer

60-64 CJ-3B

60-71 CJ-5 24V

M38A1

20.00 35.00 o  

 

A – 779 Simmer Dana 25 / 27

CJ-2A, 3A, 3B, 5, M38A1

20.00 28.00 o  

 

938 151 Simmer Dana 27

60-64 CJ-3B

60-71 CJ-5, CJ-5 24V

M38A1

20.00 35.00 o  

 

636 565 Joint pignon

41-71

DANA 25/27 AVANT

DANA 23.27.41.44.53 ARRIERE

20.04 6.00 o  

 

636 566 Rondelle pignon

41-71

DANA 25/27 AVANT

DANA 23.27.41.44.53 ARRIERE

20.04 6.50 o