EMBRAYAGE GR 11

GR 11  EMBRAYAGE :


No fabr.
Description
Groupe

Prix unitaire

En stock
o=oui  x=non

Photo
806 422

930 731

Plateau embrayage CJ-3B / CJ-5

8 1/2″

jeep 41-71

11.01 110.00 o  

921 977 Plateau embrayage CJ-5

9 1/4″

jeep 55-71

11.01 110.00 o  

906 467 Clutch plate pressure CJ-3B

8 1/2″

jeep 41-71

11.01 170.00 o

    

 

944 741 Clutch plate pressure  CJ-5 / M38A1

9 1/4″

60-71

11.01 170.00 o  

945 255 BRG Clutch 4CYL Assembly 11.01 0.00 x  A-200146-A

 

646 084 BRG steering kit 30.00 o  

807 208 Joint de pédale d’embrayage 11.03 15.00 o  

635 529 Bearing release Clutch

CJ-3B / CJ-5

Jeep 41-71

11.02 55.00 o  

 

A-2013

A-3519

Butée d’embrayage

CJ-3B / CJ-5

Jeep 41-71

11.02 40.00 o  

 

630 593 Ressort d’embrayage CJ-3B / CJ-5

jeep 41-71

11.03 20.00 o
630 117 Ressort d’embrayage CJ-3B / CJ-5

jeep 41-71

11.02 7.00 o A-200364-A

 

640 124 Câble réglage embrayage 3-speed transmission
L285 CJ-3B/CJ-5
11.02 32.00 o
805 935 Câble réglage embrayage, BAT L285 11.02 32.00 o
630 112 Fourchette

CJ-3B / CJ-5

Jeep 41-71

11.02 20.00 o 11000

630 068 Rotule fourchette

CJ-3B / CJ-5

Jeep 41-71

33.00 o 11001

Ressort 4.00 o 11002

Palonnier, divers types 46.00 o 11003

649 343 Rotule pour palonnier

jeep 46-64

12.00 o 11004

640 123 Tige de commande, divers types

CJ-3B / CJ-5

Jeep 46-71

11.02 24.00 o 11005

Jeu de montage palonnier 3.00 o 11006

Tourillon pour palonnier 3.00 o 11007

11008 Feutre 6.00 o
11009 Joint 3.00 o
650 684 Ressort d’appui pour pédale 11.03 5.00 o 12002